سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

برای نخستین بار در مصر یک شبکه ماهواره ای سریال ایرانی مریم مقدس را نمایش می دهد.

به گزارش پایگاه خبری الجوار به نقل از روزنامه مصری الیوم درحالی که سالها بود که سریالهای مصری در جهان عرب بی رقیب مانده بودند، در سالهای اخیر شبکه های ماهواره ای جهان عرب اقبال خوبی نسبت به سریالهای ایرانی از خود نشان می دهند.

مصری الیوم می نویسد که بحث های مذهبی همچنان درباره سریالهای ایرانی وجود دارد، چراکه اهل سنت اجازه نمی دهند صورت پیامبران در صفحه تلویزیون ویا پرده سینما ظاهر شود.

این روزنامه ادامه می دهد که به رغم وجود منع مذهبی اقبال مردم به سریالهای مذهبی ایرانی از جمله سریال یوسف پیامبر بسیار زیاد بود.

در این میان شبکه «ملودی درام» نخستین شبکه مصری است که یک سریال مذهبی ایرانی را به نمایش در می آورد واز اینکه همچون جریان پخش سریال یوسف پیامبر مورد انتقاد قرار گیرد ترسی ندارد.

این درحالی است که برخی سنی مذهبان افراطی سریالهای مذهبی ایرانی را پر از القاءات فکری شیعی می دانند ونسبت به منحرف شدن جامعه از مذهب سنی هشدار می دهند.

اما نانسی یوسف مدیر ملودی درام می گوید که هدف ما از پخش مریم مقدس ارائه چهره ای جدید وجذاب از شبکه است.

وی همچنین گفت: از طرفی سریالهای ایرانی باوجود کیفیت بهترشان نسبت به سریالهای مصری ارزان تر از این سریالها در دسترس شبکه ها قرار می گیرند.