سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

حدود دو ساعت از پایان بازی پرسپولیس و شاهین ، جشن پیروزی در این شهر بندری ادامه دارد.

مردم بوشهر در پی پیروزی دور از باور تیم شان برابر پرسپولیس به خیابان های شهر ریختند و کارنوال شادی به راه انداختند. صف عظیمی از موتورها و ماشین ها بوق زنان ، خیابان های شهر را طی می کنند و جمعیت زیادی هم در باشگاه شاهین جمع شدند و مشغول پایکوبی هستند. این اولین پیروزی شاهین برابر پرسپولیس بود. مردم بوشهر از ساعات اولیه امروز ، در ورزشگاه حاضر بودند.پایکوبی در بوشهر