سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

لطیفه های روز درباره خوشه بندی ها !
لطیفه های روز درباره خوشه بندی ها !
الف : صحبتهای ضدونقیض مقامات دولتی درباره نحوه خوشه بندی و پرداخت نقدی یارانه ها، از یکسو باعث نگرانی و تشویش خاطر برخی هموطنان شده و از سوی دیگر دستمایه ساختن انواع لطیفه و پیامک توسط هموطنان خوش ذوق را فراهم آورده است.

به گزارش الف، برخی از این پیامک ها که این روز ها توسط پیامک مبادله می شود و نقل محافل شده به شرح زیر اند:

در مراسم خواستگاری
مادر دختر: خوب آقا زاده به سلامتی تو خوشه چندن؟
مادر پسر: راستش اس ام اس زده گفتن خوشه3 ولی قراره اعتراض کنه بذارنش توخوشه2
مادر دختر: ما اصلا رسم نداریم داماد تو خوشه پایین تر از سه باشه، از الان گفته باشم...

درصف نانوایی
مشتری به شاطر: خدا بهت برکت بده شاطر!
شاطر: دعا کن تو خوشه یک بذارنم.

در اداره
کارمند خوش شانس به همکاران: آقایون خوشه سومی، حاجی تون تو خوشه یک رفته، خلاصه تعارف نکنین، پول مول خواستین درخدمتیم.

در آرایشگاه زنانه
شمسی خانم: شوهرم به اداره آمار اس ام اس زده، گفتن شما تو خوشه چهارین!
فخری خانم: این که چیزی نیس. شوهر من اس ام اس زده به اداره آمار که اگه واسه یارانه پول کم آوردین، عددشو بفرستین تا چکشو بکشم!

در پیاده رو
دستفروش: کوپن، بن کارمندی، عکس، پاسور، خوشه ...