سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

- علی دایی می گوید بهانه اش برای غیبت در نشست

با سرمربی تیم ملی قابل قبول است.

 

علی دایی که یکی از مدافعین کارلوس کروش در ماه های اخیر بوده در نشست هم اندیشی با او غیبت داشت تا سرمربی تیم ملی از برخورد مربیان با خود

 دلخور باشد. دایی اما درباره دلیل غیبتش می گوید:« من اردبیل هستم برای مراسم سالگرد پدرم و متاسفانه نتوانستم در این نشست شرکت کنم.»