سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

دادگاه رسیدگی به اتهامات سه نفر از متهمان حوادث اخیر هفه آینده در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، شنبه 21 آذر به پرونده اتهامی محسن صفایی فراهانی رسیدگی خواهد کرد. 

رسیدگی به اتهامات متهم یاد شده قرار بود روز جاری (چهارشنبه) برگزار شود که به دلیل تاخیر در اعزام متهم از زندان به روز شنبه محول شد. 

این گزارش حاکیست روز یکشنبه 22 و دوشنبه 23 آذرماه نیز در شعبه یاد شده پرونده‌های اتهامی مصطفی تاج‌زاده و محسن امین‌زاده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. 

بنابراین گزارش در جریان برگزاری هر یک از دادگاه‌های مذکور نماینده دادستان تهران و وکلای متهمان یاد شده هم حضور خواهند داشت