سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شاعرانه

شنیدیم «زهرا رهنورد» استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران با گاز فلفل مورد حمله قرار گرفت. کلمه نوشت؛ وی صبح دوشنبه در دانشگاه تهران مورد سوءقصد چند زن قرار گرفت. به گفته یکی از شاهدان عینی این ماجرا وقتی رهنورد از این زنان پرسید چرا مرا تعقیب می کنید آنها مدعی شدند برای محافظت از رهنورد آمده اند. به گفته این شاهد عینی سردسته این زنان به زور وارد ساختمان مرکزی دانشکده هنرهای زیبا شد که نهایتاً با دخالت حراست دانشگاه زهرا رهنورد توانست از آن محوطه دانشگاه خارج شود. در میانه خیابان وصال در حالی که او سوار ماشین حراست دانشگاه بود گاز فلفل را از فاصله 20 تا 25 سانتی به صورت او پاشیدند که منجر به تنگی نفس و نابینایی موقتش شد. در آن لحظه اهالی و مغازه دارهای اطراف هرکدام به نحوی نسبت به نجات او اقدام کردند. بر اساس گزارش های رسیده حراست دانشگاه تهران سعی کردند رهنورد را با حال بسیار بد از محل خارج کنند. طبق اخبار رسیده وضعیت ریوی و بینایی رهنورد به دلیل اینکه گاز فلفل از فاصله بسیار نزدیک به صورت او پاشیده شد بد گزارش شده است. همچنین دیروز نیز یک گروه 12 الی 13 نفره از زنان با حضور در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قصد حمله به رهنورد را داشتند که با اقدام به موقع حراست دانشگاه موفق نشدند.